Medlemskap

Medlemskap med tolv måneders bindingstid


Når medlemskapet er utenfor bindingstid, vil det løpe til eieren sier opp avtalen. Oppsigelsestiden er en -1- måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet.


Medlemskap uten bindingstid


Det fortsetter til eieren sier opp avtalen. Oppsigelsestiden er en -1- måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller sendt på mail.


For at du skal føle deg trygg på kjøpet ditt, får du en prøvetreningsperiode på 14 dager fra kjøpsdato. Innenfor denne perioden, kan du si opp avtalen ved å kontakte Andebu Treningssenter. 

Ved oppstart betaler du for resterende dager av inneværende måned samt neste måned. + et innmeldingsgebyr. Deretter vil betaling av medlemskap skje via månedlig trekk på Avtalegiro.

Forfall er den 20. hver måned.


Treningsveiledning


For at du skal få mest ut av tilbudet på Andebu Treningssenter, er Treningsveiledning inkludert i ditt medlemskap. En treningsveileder hjelper deg med å skreddersy trening tilpasset deg og dine mål.

Medlemskap

Priser

Medlemskap m/12 mnd binding

 

Ordinært: 399,- pr mnd

 

student/honnør kr 349,- pr mnd

 

Reise i jobb (Nordsjøen etc) kr 299,- pr mnd

 

Medlemskap uten binding

 

Ordinært: 499,- pr mnd

 

student/honnør 449,- pr mnd

 

Ungdom medlemskap  uten binding

 

Gjelder de mellom 15-17 år

 

349,- pr mnd

 

Innmeldingsgebyr 299,-  engangssum

(gjelder alle medlemskap)

 

Nøkkelkort: 200,- engangssum   

                                                  

Drop in. 120,-